TomScarella2019

 

 Sondag16062019

onsdagsbibelskolen19062019

TomScarella
SPENNENDE BESØK AV TOM SCARELLA!
30. juni til 2. juli får vi spennende besøk fra amerikanske Tom Scarella. Han er evangelist og virker i en sterk tjeneste når det gjelder dette med å be for syke, undervise og fungere i det profetiske. Gå ikke glipp av dette!